VOORSTELLINGEN

De geschiedenis van het Papieren Theater gaat terug naar het begin van de negentiende eeuw. De tijd dat er nog geen TV of internet bestond.


In de huiselijke kring speelde men toen in een miniatuur theater na wat er op het grote toneel werd gespeeld: opera, drama, clownerie of sprookje.


Frits Grimmelikhuizen heeft deze oude vorm gemoderniseerd met nieuwe technieken en vormen. Hij richt zich daarbij vooral op kleuren en klanken.

Hij gebruik meestal door hemzelf gecomponeerde of bewerkte muziek en geluiden


Zijn voorstellingen zijn steeds zonder tekst of een verhaal. Beeld, kleur en geluid verleiden de toeschouwer tot een reis in de eigen fantasie.

OP HET REPERTOIRE STAAT NOG

1. VIOLET

Scènebeeld uit "Violet" , uit (2013).

De geluidsband bestaat o.a. uit een gedicht van de Duitse dichter Rainer Maria Rilke, dat langs elektronische weg is bewerkt voor meerdere stemmen en wordt gecombineerd met allerlei geluiden uit de natuur.

In de voorstelling "Violet" gaat het vooral om de relatie tussen kleur en klank.

Duur 28 minuten.

Een 12-jarige bezoekster schreef over deze voorstelling in het gastenboek: "Ik was helemaal betoverd en het leek net een droom."

Een 12-jarige bezoekster schreef over deze voorstelling in het gastenboek: "Ik was helemaal betoverd en het leek net een droom."

2. 21 MINUTEN

Deze

Dit is een korte voorstelling (duurt slechts 21 minuten).


voorstelling begint zwart/wit en krijgt pas halverwege kleur. Het verhaal zou je kunnen ervaren als een beknopte geschiedenis van de wereld. Gelukkig is er een hoopvol einde.

3. LETZTE LIEDER

Dit is een weemoedige voorstelling over herinneringen, afscheid nemen, over mensen en dingen die voorbij gaan. Ook "Letzte Lieder" duurt een klein half uur.

De titel is ontleend aan de gelijknamige liederencyclus van Richard Strauss. Het lied "Im Abendrot" vormde de inspiratie voor mijn voorstelling.

Op 8,9 en 10 september 2017 werd een vernieuwde en ingekorte versie gespeeld tijdens het Papieren Theater Festival in Preetz (Noord Duitsland). De reacties waren geëmotioneerd en enthousiast.. Men noemde de voorstelling een "fascinerend wonder", en schreef op "sprakeloos te zijn geraakt".

Deze

nieuwe versie was in de loop van 2019 ook weer te zien m.n. tijdens voorstellingen voor besloten groepen. Alle voorstellingen zijn voor een volwassen publiek.

NOTA BENE! ! ! ! !

Voorstellingen van Grims papieren theater zijn alleen nog maar te bezoeken thuis in het eigen huiskamertheater op Papenstraat 50 te Deventer.

scenebeeld uit "Variaties" een kort spel van 10 minuten dat is gespeeld in juli en september 2020 voor een publiek van steeds maximaal 4 personen.

Reacties uit het gastenboek van bezoekers

"Een prachtige, boeiende eenheid van beeld en geluid"

"Een groot genot, kreeg er kippenvel van"

"Unieke, kleine droomwereld"

"Fantastische rijkdom aan verbeelding"

"je verdwijnt in een andere wereld"

"Indrukwekkend: groots in het kleine"

"In EEN woord: P R A C H T I G!"

"ik vond het een bijzondere kleur-meditatie"

STEUNT DE

PLAATSELIJKE

KUNST EN DE KUNSTENAARS!!

Ga naar een museum, naar de film of het theater of informeer op welke manier U anderszins kunt helpen.

Kijk desnoods via streaming of langs andere digitale wegen. Maar houd oog en oor gericht op Kunst en Cultuur

0