A G E N D A

o   p  g  e  l  e  t     a  t  t  e  n  t  i  e

helaas zijn nu ALLE voorstellingen van het programma geschrapt...

Voorlopig houdt de theaterdirekteur noodgedwongen even rust.

M A A R . . . . . . .

beeld uit de voorstelling

"VARIATIES", een Çorona-veilige voorsstelling van 10 minuten voor steeds 4 toeschouwers.

OOK moeten mijn geest en vingers in beweging blijven, er broeit van alles, maar voorlopig slechts binnenskamers . 

sinds 9 februari staat in mijn etalage van mijn theatertje in de Papenstraat een nieuwe

creatie: "Corona-collage-theater". Het is een groot uitgevallen kijkdoos, vol kleur.

Ideetjes die ik had en ook heb

heb ik hierin proberen te verwerken.

0