A G E N D A

o   p  g  e  l  e  t     a  t  t  e  n  t  i  e

helaas zijn nu ALLE voorstellingen van het programma geschrapt...

Voorlopig houdt de theaterdirekteur noodgedwongen even rust.

M A A R . . . . . . .

beeld uit de voorstelling

"VARIATIES", een Çorona-veilige voorsstelling van 10 minuten voor steeds 4 toeschouwers.

OOK moeten mijn geest en vingers in beweging blijven, er broeit van alles, maar voorlopig slechts binnenskamers . Kijk maar eens aan het eind van deze website onder het Kopje "P A P E R A R T". Binnenkort kunt U daar meer van te zien krijgen.

sinds 9 februari staat in mijn etalage van mijn theatertje in de Papenstraat een nieuwe

creatie: "Corona-collage-theater". Het is een groot uitgevallen kijkdoos, vol kleur.

Ideetjes die ik had en ook heb

heb ik hierin proberen te verwerken.

Onder het hoofdstukje PAPER ART aan het eind van deze website, heb ik een aantal van mijn corona collages gepubliceerd. Deze collag's heb ik geknipt en geplakt vanaf begin april 2020, toen ik geen voorstellingen meer mocht spelen. Op deze manier blijft de geest toch een beetje in beweging en ik word er vrolijk van.

0